kqxs, ket qua xo so, ketquaxoso

Kết quả xổ số miền bắc - xổ số 3 miền - xsmb hôm nay

Kết quả xổ số miền bắc ngày 21/05/2024

Chon tỉnh - thành phố:
Từ: Đến:

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 21/05

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 21/05/2024

MĐB 3MK10MK8MK11MK17MK20MK
G.ĐB 55200
G.1 18539
G.2
69018 79701
G.3
77775 27106 44932
69463 49358 74462
G.4
6188 9885 3428 9737
G.5
1245 1061 4589
0309 8867 2047
G.6
832 502 909
G.7
79 73 50 87
Đầu Lô tô
0 00, 01, 02, 06, 09, 09
1 18
2 28
3 32, 32, 37, 39
4 45, 47
5 50, 58
6 61, 62, 63, 67
7 73, 75, 79
8 85, 87, 88, 89
9  

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 20/05

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 20/05/2024

MĐB 17MH6MH9MH1MH2MH19MH
G.ĐB 05966
G.1 60275
G.2
72725 90891
G.3
56652 91186 16367
64845 09049 06322
G.4
0220 6622 9353 0452
G.5
9510 9372 3898
4781 9369 2390
G.6
695 561 208
G.7
24 50 89 52
Đầu Lô tô
0 08
1 10
2 20, 22, 22, 24, 25
3  
4 45, 49
5 50, 52, 52, 52, 53
6 61, 66, 67, 69
7 72, 75
8 81, 86, 89
9 90, 91, 95, 98

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 18/05

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 18/05/2024

MĐB 13MF2MF7MF15MF5MF9MF
G.ĐB 91322
G.1 34422
G.2
54587 91207
G.3
65370 28969 87605
86304 25261 47953
G.4
8722 3565 3622 9776
G.5
9794 6034 3664
4804 5847 1109
G.6
439 382 725
G.7
17 18 19 80
Đầu Lô tô
0 04, 04, 05, 07, 09
1 17, 18, 19
2 22, 22, 22, 22, 25
3 34, 39
4 47
5 53
6 61, 64, 65, 69
7 70, 76
8 80, 82, 87
9 94

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 17/05

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 17/05/2024

MĐB 19ME6ME10ME13ME15ME7ME
G.ĐB 51468
G.1 36545
G.2
25740 88471
G.3
71270 59190 24080
02738 14554 91467
G.4
1610 7280 1449 3711
G.5
1990 2823 4099
1531 0662 6554
G.6
811 467 195
G.7
45 41 62 32
Đầu Lô tô
0  
1 10, 11, 11
2 23
3 31, 32, 38
4 40, 41, 45, 45, 49
5 54, 54
6 62, 62, 67, 67, 68
7 70, 71
8 80, 80
9 90, 90, 95, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 16/05

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 16/05/2024

MĐB 17MD2MD13MD9MD1MD19MD
G.ĐB 61034
G.1 71290
G.2
62348 50106
G.3
88442 20468 98125
52900 60651 31992
G.4
2338 9068 9944 8906
G.5
2052 1282 6872
1395 3593 8574
G.6
165 824 844
G.7
30 92 09 25
Đầu Lô tô
0 00, 06, 06, 09
1  
2 24, 25, 25
3 30, 34, 38
4 42, 44, 44, 48
5 51, 52
6 65, 68, 68
7 72, 74
8 82
9 90, 92, 92, 93, 95

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 15/05

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 15/05/2024

MĐB 18MC2MC5MC7MC17MC16MC
G.ĐB 06926
G.1 62025
G.2
01409 55964
G.3
06652 08021 58498
38040 60194 51612
G.4
9231 5633 3688 2553
G.5
1388 2016 7652
8917 9212 7390
G.6
336 470 610
G.7
89 29 30 72
Đầu Lô tô
0 09
1 10, 12, 12, 16, 17
2 21, 25, 26, 29
3 30, 31, 33, 36
4 40
5 52, 52, 53
6 64
7 70, 72
8 88, 88, 89
9 90, 94, 98

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 14/05

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 14/05/2024

MĐB 14MB13MB6MB11MB5MB19MB
G.ĐB 16880
G.1 28703
G.2
39525 63916
G.3
15096 08691 26638
16518 93526 28481
G.4
8610 7148 0858 1031
G.5
1597 2914 5213
4645 6661 9199
G.6
934 848 328
G.7
66 63 45 65
Đầu Lô tô
0 03
1 10, 13, 14, 16, 18
2 25, 26, 28
3 31, 34, 38
4 45, 45, 48, 48
5 58
6 61, 63, 65, 66
7  
8 80, 81
9 91, 96, 97, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 13/05

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 13/05/2024

MĐB 15MA1MA9MA3MA4MA17MA
G.ĐB 84396
G.1 64440
G.2
12844 84462
G.3
39690 88306 54902
80590 37165 66935
G.4
3100 7913 8862 4260
G.5
8127 9549 6572
7683 7337 1419
G.6
007 667 359
G.7
63 62 20 26
Đầu Lô tô
0 00, 02, 06, 07
1 13, 19
2 20, 26, 27
3 35, 37
4 40, 44, 49
5 59
6 60, 62, 62, 62, 63, 65, 67
7 72
8 83
9 90, 90, 96

Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 12/05

XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 12/05/2024

MĐB 20LZ10LZ7LZ6LZ14LZ17LZ
G.ĐB 54105
G.1 06147
G.2
74859 97508
G.3
73957 99482 89320
24590 26706 66538
G.4
7963 9465 0076 7088
G.5
5862 9352 0691
2480 1519 4340
G.6
751 430 989
G.7
75 33 21 97
Đầu Lô tô
0 05, 06, 08
1 19
2 20, 21
3 30, 33, 38
4 40, 47
5 51, 52, 57, 59
6 62, 63, 65
7 75, 76
8 80, 82, 88, 89
9 90, 91, 97

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 11/05

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 11/05/2024

MĐB 9LY10LY20LY6LY2LY13LY
G.ĐB 98076
G.1 10832
G.2
34069 56100
G.3
99345 21382 23746
71599 25382 85169
G.4
0930 1587 9302 2080
G.5
0506 4079 4286
6281 9650 6402
G.6
526 321 995
G.7
64 52 00 77
Đầu Lô tô
0 00, 00, 02, 02, 06
1  
2 21, 26
3 30, 32
4 45, 46
5 50, 52
6 64, 69, 69
7 76, 77, 79
8 80, 81, 82, 82, 86, 87
9 95, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 10/05

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 10/05/2024

MĐB 11LX17LX20LX7LX15LX9LX
G.ĐB 78736
G.1 18262
G.2
50955 32467
G.3
23671 36298 05252
86570 16030 92419
G.4
9864 2396 4270 9528
G.5
3814 6159 4915
6569 5975 3971
G.6
157 788 615
G.7
61 25 40 81
Đầu Lô tô
0  
1 14, 15, 15, 19
2 25, 28
3 30, 36
4 40
5 52, 55, 57, 59
6 61, 62, 64, 67, 69
7 70, 70, 71, 71, 75
8 81, 88
9 96, 98

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 09/05

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 09/05/2024

MĐB 5LV8LV3LV9LV20LV15LV
G.ĐB 60325
G.1 15349
G.2
32360 62341
G.3
75210 62356 51398
75745 57573 85987
G.4
1468 8155 2344 3177
G.5
4101 1314 6459
5476 3361 9112
G.6
358 053 489
G.7
34 30 62 71
Đầu Lô tô
0 01
1 10, 12, 14
2 25
3 30, 34
4 41, 44, 45, 49
5 53, 55, 56, 58, 59
6 60, 61, 62, 68
7 71, 73, 76, 77
8 87, 89
9 98

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 08/05

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 08/05/2024

MĐB 18LU9LU4LU2LU5LU1LU
G.ĐB 56095
G.1 97809
G.2
58525 99356
G.3
37066 79058 17319
80729 82947 25743
G.4
3094 2057 5210 6852
G.5
3379 9322 9426
1998 7384 9935
G.6
963 856 373
G.7
07 22 24 10
Đầu Lô tô
0 07, 09
1 10, 10, 19
2 22, 22, 24, 25, 26, 29
3 35
4 43, 47
5 52, 56, 56, 57, 58
6 63, 66
7 73, 79
8 84
9 94, 95, 98

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 07/05

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 07/05/2024

MĐB 7LT5LT13LT12LT6LT15LT
G.ĐB 12317
G.1 81118
G.2
75679 55486
G.3
53640 11641 98550
51697 35757 58353
G.4
4876 8039 6393 9366
G.5
1073 9098 6376
6149 3473 0458
G.6
004 560 330
G.7
28 17 01 22
Đầu Lô tô
0 01, 04
1 17, 17, 18
2 22, 28
3 30, 39
4 40, 41, 49
5 50, 53, 57, 58
6 60, 66
7 73, 73, 76, 76, 79
8 86
9 93, 97, 98

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 06/05

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 06/05/2024

MĐB 1LS4LS18LS11LS19LS9LS
G.ĐB 87661
G.1 22441
G.2
18944 47884
G.3
62669 61032 64782
29258 00675 55196
G.4
6456 6301 0711 9193
G.5
5000 1334 5056
5124 3581 8603
G.6
322 497 371
G.7
45 32 98 67
Đầu Lô tô
0 00, 01, 03
1 11
2 22, 24
3 32, 32, 34
4 41, 44, 45
5 56, 56, 58
6 61, 67, 69
7 71, 75
8 81, 82, 84
9 93, 96, 97, 98

Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 05/05

XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 05/05/2024

MĐB 12LR14LR3LR16LR20LR10LR
G.ĐB 80183
G.1 07373
G.2
48867 30896
G.3
17520 86768 30554
76145 87183 83127
G.4
7227 6852 1236 9205
G.5
5395 1882 5795
5573 3815 0478
G.6
889 493 030
G.7
67 22 52 63
Đầu Lô tô
0 05
1 15
2 20, 22, 27, 27
3 30, 36
4 45
5 52, 52, 54
6 63, 67, 67, 68
7 73, 73, 78
8 82, 83, 83, 89
9 93, 95, 95, 96

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 04/05

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 04/05/2024

MĐB 4LQ10LQ17LQ2LQ11LQ19LQ
G.ĐB 90869
G.1 86258
G.2
96303 01790
G.3
13869 54572 71317
12810 47525 03020
G.4
0761 4562 7833 0419
G.5
6674 2830 5075
6867 0477 9992
G.6
950 395 845
G.7
12 28 32 55
Đầu Lô tô
0 03
1 10, 12, 17, 19
2 20, 25, 28
3 30, 32, 33
4 45
5 50, 55, 58
6 61, 62, 67, 69, 69
7 72, 74, 75, 77
8  
9 90, 92, 95

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 03/05

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 03/05/2024

MĐB 1LP7LP14LP10LP5LP13LP
G.ĐB 64857
G.1 31913
G.2
20095 44000
G.3
92069 67021 52931
48277 11046 89999
G.4
1085 3878 8682 2686
G.5
5611 0078 5218
2300 4982 1733
G.6
245 377 183
G.7
57 98 89 43
Đầu Lô tô
0 00, 00
1 11, 13, 18
2 21
3 31, 33
4 43, 45, 46
5 57, 57
6 69
7 77, 77, 78, 78
8 82, 82, 83, 85, 86, 89
9 95, 98, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 02/05

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 02/05/2024

MĐB 1LN4LN2LN20LN15LN6LN
G.ĐB 27567
G.1 98924
G.2
51863 96125
G.3
32394 64549 84234
20036 87618 89421
G.4
7865 6190 9540 9899
G.5
1929 1291 3732
4499 0501 0023
G.6
237 365 872
G.7
39 63 74 20
Đầu Lô tô
0 01
1 18
2 20, 21, 23, 24, 25, 29
3 32, 34, 36, 37, 39
4 40, 49
5  
6 63, 63, 65, 65, 67
7 72, 74
8  
9 90, 91, 94, 99, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 01/05

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 01/05/2024

MĐB 2LM4LM11LM12LM1LM15LM
G.ĐB 72031
G.1 10292
G.2
46130 26589
G.3
90676 42039 96046
05589 71405 98943
G.4
7618 6107 6935 4766
G.5
2832 7333 5398
2863 9727 6282
G.6
476 452 577
G.7
95 61 60 97
Đầu Lô tô
0 05, 07
1 18
2 27
3 30, 31, 32, 33, 35, 39
4 43, 46
5 52
6 60, 61, 63, 66
7 76, 76, 77
8 82, 89, 89
9 92, 95, 97, 98

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 30/04

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 30/04/2024

MĐB 2LK8LK4LK10LK1LK20LK
G.ĐB 44624
G.1 05886
G.2
75181 44812
G.3
09211 39887 51882
98592 13100 35623
G.4
3810 5366 3352 3783
G.5
9442 7335 4865
8702 9454 0153
G.6
064 111 819
G.7
47 59 54 28
Đầu Lô tô
0 00, 02
1 10, 11, 11, 12, 19
2 23, 24, 28
3 35
4 42, 47
5 52, 53, 54, 54, 59
6 64, 65, 66
7  
8 81, 82, 83, 86, 87
9 92

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 29/04

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 29/04/2024

MĐB 12LH10LH9LH16LH14LH5LH
G.ĐB 15877
G.1 86391
G.2
81274 81676
G.3
90575 32048 64302
41745 95540 13428
G.4
1937 2689 1242 1612
G.5
8518 0804 5532
3564 2859 5321
G.6
460 330 803
G.7
08 61 03 82
Đầu Lô tô
0 02, 03, 03, 04, 08
1 12, 18
2 21, 28
3 30, 32, 37
4 40, 42, 45, 48
5 59
6 60, 61, 64
7 74, 75, 76, 77
8 82, 89
9 91

Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 28/04

XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 28/04/2024

MĐB 14LG17LG4LG16LG6LG9LG
G.ĐB 37696
G.1 21957
G.2
22046 36692
G.3
64560 66075 18325
29166 09527 99349
G.4
8645 6772 3361 2640
G.5
4773 5555 6771
6035 9625 1386
G.6
601 374 875
G.7
79 73 02 95
Đầu Lô tô
0 01, 02
1  
2 25, 25, 27
3 35
4 40, 45, 46, 49
5 55, 57
6 60, 61, 66
7 71, 72, 73, 73, 74, 75, 75, 79
8 86
9 92, 95, 96

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 27/04

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 27/04/2024

MĐB 6LF19LF5LF18LF2LF8LF
G.ĐB 25842
G.1 31827
G.2
51849 73421
G.3
08418 64960 34316
24391 16970 95866
G.4
9943 8648 2356 6102
G.5
1611 8897 8947
2599 7671 9757
G.6
380 430 919
G.7
93 89 25 35
Đầu Lô tô
0 02
1 11, 16, 18, 19
2 21, 25, 27
3 30, 35
4 42, 43, 47, 48, 49
5 56, 57
6 60, 66
7 70, 71
8 80, 89
9 91, 93, 97, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 26/04

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 26/04/2024

MĐB 11LE10LE12LE6LE16LE19LE
G.ĐB 57620
G.1 82135
G.2
88910 47085
G.3
31718 65482 84174
34977 84592 37002
G.4
6912 2359 7064 9067
G.5
0230 3557 4878
4292 3179 3749
G.6
551 477 460
G.7
19 93 77 37
Đầu Lô tô
0 02
1 10, 12, 18, 19
2 20
3 30, 35, 37
4 49
5 51, 57, 59
6 60, 64, 67
7 74, 77, 77, 77, 78, 79
8 82, 85
9 92, 92, 93

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 25/04

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 25/04/2024

MĐB 2LD18LD12LD17LD11LD8LD
G.ĐB 36594
G.1 90713
G.2
48830 35403
G.3
24376 63350 49922
46764 82390 56362
G.4
0777 9136 6698 2988
G.5
7581 7323 4178
9700 7530 1657
G.6
095 465 777
G.7
08 62 71 60
Đầu Lô tô
0 00, 03, 08
1 13
2 22, 23
3 30, 30, 36
4  
5 50, 57
6 60, 62, 62, 64, 65
7 71, 76, 77, 77, 78
8 81, 88
9 90, 94, 95, 98

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 24/04

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 24/04/2024

MĐB 8LC13LC3LC14LC18LC1LC
G.ĐB 69952
G.1 12165
G.2
74557 28269
G.3
17544 31458 29961
71554 18326 20760
G.4
6441 9828 9610 1054
G.5
3082 9422 4364
8493 2653 5224
G.6
382 567 101
G.7
82 60 50 47
Đầu Lô tô
0 01
1 10
2 22, 24, 26, 28
3  
4 41, 44, 47
5 50, 52, 53, 54, 54, 57, 58
6 60, 60, 61, 64, 65, 67, 69
7  
8 82, 82, 82
9 93

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 23/04

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 23/04/2024

MĐB 16LB14LB3LB9LB8LB7LB
G.ĐB 12681
G.1 26928
G.2
84568 79326
G.3
60597 77441 98277
62191 30322 97918
G.4
5890 9394 6338 8901
G.5
4916 9771 1007
2806 5292 8652
G.6
815 466 192
G.7
33 16 08 17
Đầu Lô tô
0 01, 06, 07, 08
1 15, 16, 16, 17, 18
2 22, 26, 28
3 33, 38
4 41
5 52
6 66, 68
7 71, 77
8 81
9 90, 91, 92, 92, 94, 97

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 22/04

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 22/04/2024

MĐB 9LA12LA6LA13LA14LA20LA
G.ĐB 15525
G.1 29914
G.2
83400 68369
G.3
96522 74106 84523
66484 76563 65685
G.4
7662 3493 5151 9395
G.5
6856 6643 1321
4108 2153 6831
G.6
369 495 636
G.7
82 93 79 37
Đầu Lô tô
0 00, 06, 08
1 14
2 21, 22, 23, 25
3 31, 36, 37
4 43
5 51, 53, 56
6 62, 63, 69, 69
7 79
8 82, 84, 85
9 93, 93, 95, 95

Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 21/04

XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 21/04/2024

MĐB 16KZ19KZ9KZ20KZ18KZ12KZ
G.ĐB 19980
G.1 85986
G.2
47577 69280
G.3
98092 25825 81059
57932 33830 71715
G.4
5543 1384 6975 5836
G.5
2326 4322 0703
7162 4509 0470
G.6
191 392 571
G.7
11 59 91 39
Đầu Lô tô
0 03, 09
1 11, 15
2 22, 25, 26
3 30, 32, 36, 39
4 43
5 59, 59
6 62
7 70, 71, 75, 77
8 80, 80, 84, 86
9 91, 91, 92, 92

Sổ kết quả xổ số miền bắc mới nhất hôm nay. Cập nhật kết quả xsmb trực tiếp từ trường quay lúc 18h hàng ngày. Xem nhiều: ketquaxoso mienbac, ketquaxosomienbac, xem ketquaxosomienbac, tructiep ketquaxosomienbac, ketquaxosomienbac hom nay, ketquaxosomienbac 30 ngay, ketquaxoso mienbac 30 ngay, ketquaxosomienbac minhngoc, ketquaxoso mienbac hom nay, ketquaxosomienbac ngay hom nay, tong hop ketquaxosomienbac, ketquaxosomienbac tructiep hom nay, ketquaxosomienbac tuan qua, ketquaxosomienbac 100 ngay, ketquaxoso mienbac hom qua, xem ketquaxoso mienbac hom nay, xem ketquaxosomienbac tructiep, tra ketquaxosomienbac, ketquaxosomienbac thu 7, ketquaxoso mienbac tructiep, ketquaxoso mienbac 100 ngay, ketquaxosomienbac thu 3, ketquaxosomienbac ngay, ketquaxoso mienbac homnay, soicau ketquaxosomienbac, ketquaxosomienbac thu 4, ketquaxosomienbac chu nhat, ketquaxosomienbac thubay, ketquaxosomienbac trong thang, ketquaxosomienbac ba muoi ngay, ketquaxosomienbac theo thang, quay thu ketquaxosomienbac, ketquaxosomienbac mot thang, ketquaxoso mienbac 30 ngay truoc, ketquaxosomienbac theo tuan