Thống kê tần suất cặp loto - thống kê tần suất loto - thong ke cap lo

Tham khảo: Thống kê tần suất loto

Chọn cặp số muốn xem:

Chọn tất cả | Xóa tất cả

00-55
01-10
02-20
03-30
04-40
05-50
06-60
07-70
08-80
09-90
11-66
12-21
13-31
14-41
15-51
16-61
17-71
18-81
19-91
22-77
23-32
24-42
25-52
26-62
27-72
28-82
29-92
33-88
34-43
35-53
36-63
37-73
38-83
39-93
44-99
45-54
46-64
47-74
48-84
49-94
56-65
57-75
58-85
59-95
67-76
68-86
69-96
78-87
79-97
89-98
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn
Bộ sốTổng số
lần về
21
-
05
20
-
05
18
-
05
17
-
05
16
-
05
15
-
05
14
-
05
13
-
05
12
-
05
11
-
05
10
-
05
09
-
05
08
-
05
07
-
05
06
-
05
05
-
05
04
-
05
03
-
05
02
-
05
01
-
05
30
-
04
29
-
04
28
-
04
27
-
04
26
-
04
25
-
04
24
-
04
23
-
04
22
-
04
21
-
04
00-55151   1  1 211  1 12  1 1  1  1 
01-101911 1 11    2211 1 1 1 1 1 21  
02-201611     212     11 1 11112     
03-3023    111 1111 1112  1 3 113   2
04-4013  21 1 11 1  2    1  21       
05-5011111     11   1 11  1     11   
06-60191   2  211 1 1     1 11111211 
07-7012  21 1 1  2 1      1   1   1 1
08-8015 112  1 21           1 1 1 112
09-9019211222 21   1   1 1      1 1 1
11-6617 1 2  1     111  1 13 12   1 1
12-2115     3  11 1    111 12 11   1 
13-3110   1 121         2 1     1  1 
14-4110   1  1   12 11           111 
15-519    1   1 2    1        1  111
16-6117111  12   11  1 1  1 111  12  
17-7116  11 1    21 21 1     11 1 2 1
18-8119111   2  11  11  11111 111 2  
19-9118 11   112 1 1   1 1 11 21  1 2
22-7730 24      1 1211112 1 1  331212
23-32162  2     1    2 1 2111   1  11
24-4211 1  2       1 1   1 21 1  1   
25-5232 41 331 11212  21 111 21  1111
26-62221  2 11411111   1        21112
27-7213 1  11 2       21 11  21      
28-82261 1 1 1 121  11112 122  1 411 
29-9215    21      1   1 111 1 2  2 2
33-88121    3  2 1     11 1     1 1  
34-4312  1 1 1    11 1  111   1    11
35-5315 11  1 1   111     12 111 1 1 
36-63171    1111 1 1  2  31     1  21
37-73152      1   112 2  1  12 1   1 
38-8310   11 111      2 1  1      1  
39-93151 1 1        211  11   11 1 21
44-9913   12 11 1 1  1  12    1  1   
45-542111 4  2  1 1  1211  211   2   
46-6413  1  1   21      1 1111 111   
47-74131 1 1   1   1   1 1 11111 1   
48-849    1 2     1 1      1 1    11
49-9415 111 1 1   111    2   1111 1  
56-6517  1 1 111  12 2   2 1  1 11 1 
57-752111      2 2 111 12   131111  1
58-85122     1    1111 11      1 1 1 
59-9523 1 11  111111  211 1111 11  22
67-76231112   11111 2121 12 1  111   
68-8613 1 12    1 1 1 1 1  1 1    1 1
69-9618 11   11 22   2121    1   1 2 
78-87101 1      1 1   1 2  1   11    
79-97141     1 11  121    1  111  11 
89-982112   2  1 121111 2 3 1 1 1    
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      

Thống kê tần suất loto hôm nay

Tần suất loto: là thống kê chu kỳ cặp lô hàng ngày, giúp bạn biết được quy luật tương đối của cặp loto sẽ xuất hiện trong một khoảng thời gian nào đó. Thống kê tổng số lượt cặp số loto về trong thời gian bạn chọn.

Kinh nghiệm xem tần suất loto

Trường hợp cặp số về ở giải đặc biệt, hệ thống sẽ đánh dấu màu đỏ. Khi cặp số loto không về thì hiển thị là ô mầu trắng. Bạn lưu ý đây là thống kê của cặp số: ab - ba. Vì thế trong trường hợp chỉ về 1 lần thì có nghĩa là cặp số đó chỉ có 1 loto về.

Để tần suất loto được chính xác nhất bạn nên thống kê tần suất loto ở nhiều khoảng thời gian khác nhau, so sánh xem chu kỳ về số nào là ổn định nhất.

Thống kê liên quan: tan suat loto,thong ke loto,thong ke tan suat cap loto,thong ke cap lo,thong ke tan suat loto,thong ke tan suat xsmb,tan suat cap,tan suat cap lo 888,thong ke tan suat cap lo to,thong ke loto cap,thong ke loto theo cap,thong ke tan so loto,thong ke tan suat loto mien bac,thống kê cặp lô,thong ke tan suat lo to,thong ke cap,tan suat cap loto,thống kê lô cặp,thongketansuat,thongkecapso,cap lo to,tan suat cap lo to,tan suat loto cặp,thong ke lo cap,tkts xsmb,thong ke cap loto,thong ke tan suat cap loto mien bac,thống ke loto,tan suat lo to,thong ke tan xuat loto