kqxs, ket qua xo so, ketquaxoso

Thống kê nhanh - Thống kê loto của bạn

TK chi tiết loto của bạn hôm nay

HD thống kê nhanh - TK loto của bạn

 • Mục đích của chức năng: Bạn đang có số đẹp mà muốn kiểm tra xem số đẹp của mình đã về bao nhiêu lần trong tháng, tổng số lần về, ngày về gần nhất, số ngày chưa ra. Chức năng này được thiết kế để giúp bạn có được tất cả thông tin đó đó.
 • Để sử dụng chức năng này bạn cần thực hiện những bước sau:
 • Nhập bộ số của bạn: Nhập các bộ số bạn yêu thích nhất hôm nay, các bộ số cách nhau bởi dấu "," (phẩy). Bạn có thể nhập bao nhiêu số cũng được. Nếu bạn để trống hệ thống mặc định thống kê từ 00 đến 99. Tiếp theo bạn chọn khoảng thời gian cần thống kê.
 • Chọn khoảng thời gian: Bạn chọn từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu. Hệ thống mặc định thống kê 30 ngày kể từ ngày hiện tại.
 • Chọn tỉnh - thành phố: Chọn tỉnh mà bạn quan tâm: ví dụ xổ số miền bắc, xổ số đà nẵng, xổ số TP HCM.
 • Các thông tin đọc kết quả
 • Bộ số: Bộ số của bạn.
 • Ngày về: ngày về gần nhất của bộ số này
 • Lần về: Tổng số lần bộ số này đã ra trong 40 lần quay gần nhất.
 • Chưa ra:Tính từ ngày về gần nhất đến hiện tại, bộ số đã bao nhiêu ngày (lần quay) chưa ra.
 • Kí hiệu N/A:Trong khoảng thời gian bạn chọn, không có dữ liệu thống kê.

Thống kê nhanh loto của bạn

Bộ số của bạn:
Chọn tỉnh - thành phố:
Từ: Đến:
Loại giải:   Tất cả giải     Giải đặc biệt
Các bộ số đã chọn:  Thống kê chi tiết
Bộ số Ngày về Lần về Chưa ra
00 21-05-2024 11 0 ngày
01 21-05-2024 8 0 ngày
02 21-05-2024 9 0 ngày
03 14-05-2024 7 6 ngày
04 18-05-2024 4 2 ngày
05 18-05-2024 4 2 ngày
06 21-05-2024 8 0 ngày
07 18-05-2024 5 2 ngày
08 20-05-2024 6 1 ngày
09 21-05-2024 7 0 ngày
10 20-05-2024 11 1 ngày
11 17-05-2024 8 3 ngày
12 15-05-2024 7 5 ngày
13 14-05-2024 4 6 ngày
14 14-05-2024 4 6 ngày
15 10-05-2024 5 10 ngày
16 15-05-2024 5 5 ngày
17 18-05-2024 6 2 ngày
18 21-05-2024 11 0 ngày
19 18-05-2024 9 2 ngày
20 20-05-2024 7 1 ngày
21 15-05-2024 8 5 ngày
22 20-05-2024 16 1 ngày
23 17-05-2024 5 3 ngày
24 20-05-2024 7 1 ngày
25 20-05-2024 16 1 ngày
26 15-05-2024 8 5 ngày
27 13-05-2024 6 7 ngày
28 21-05-2024 9 0 ngày
29 15-05-2024 3 5 ngày
30 16-05-2024 16 4 ngày
31 17-05-2024 6 3 ngày
32 21-05-2024 11 0 ngày
33 15-05-2024 6 5 ngày
34 18-05-2024 6 2 ngày
35 13-05-2024 7 7 ngày
36 15-05-2024 7 5 ngày
37 21-05-2024 6 0 ngày
38 17-05-2024 5 3 ngày
39 21-05-2024 6 0 ngày
40 17-05-2024 9 3 ngày
41 17-05-2024 6 3 ngày
42 16-05-2024 4 4 ngày
43 08-05-2024 6 12 ngày
44 16-05-2024 6 4 ngày
45 21-05-2024 14 0 ngày
46 11-05-2024 4 9 ngày
47 21-05-2024 7 0 ngày
48 16-05-2024 5 4 ngày
49 20-05-2024 9 1 ngày
50 21-05-2024 7 0 ngày
51 16-05-2024 4 4 ngày
52 20-05-2024 16 1 ngày
53 20-05-2024 8 1 ngày
54 17-05-2024 7 3 ngày
55 10-05-2024 4 10 ngày
56 09-05-2024 7 11 ngày
57 12-05-2024 11 8 ngày
58 21-05-2024 8 0 ngày
59 13-05-2024 9 7 ngày
60 13-05-2024 11 7 ngày
61 21-05-2024 12 0 ngày
62 21-05-2024 14 0 ngày
63 21-05-2024 10 0 ngày
64 18-05-2024 9 2 ngày
65 18-05-2024 10 2 ngày
66 20-05-2024 9 1 ngày
67 21-05-2024 13 0 ngày
68 17-05-2024 6 3 ngày
69 20-05-2024 12 1 ngày
70 18-05-2024 7 2 ngày
71 17-05-2024 10 3 ngày
72 20-05-2024 7 1 ngày
73 21-05-2024 9 0 ngày
74 16-05-2024 6 4 ngày
75 21-05-2024 10 0 ngày
76 18-05-2024 10 2 ngày
77 11-05-2024 14 9 ngày
78 05-05-2024 5 15 ngày
79 21-05-2024 7 0 ngày
80 18-05-2024 9 2 ngày
81 20-05-2024 8 1 ngày
82 18-05-2024 17 2 ngày
83 13-05-2024 5 7 ngày
84 08-05-2024 4 12 ngày
85 21-05-2024 4 0 ngày
86 20-05-2024 7 1 ngày
87 21-05-2024 5 0 ngày
88 21-05-2024 6 0 ngày
89 21-05-2024 11 0 ngày
90 20-05-2024 12 1 ngày
91 20-05-2024 9 1 ngày
92 16-05-2024 12 4 ngày
93 16-05-2024 9 4 ngày
94 18-05-2024 6 2 ngày
95 20-05-2024 14 1 ngày
96 14-05-2024 6 6 ngày
97 14-05-2024 7 6 ngày
98 20-05-2024 10 1 ngày
99 17-05-2024 7 3 ngày