kqxs, ket qua xo so, ketquaxoso

Kết quả xổ số vietlott xs max 4d - xs max4d hôm nay

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 31/08/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 31-08-2021

Giải Nhất

1.500 lần

0023
Giải Nhì

650 lần

5815 9073
Giải ba

300 lần

1072 8769 9420
Giải KK1

100 lần

023
Giải KK2

10 lần

23

Kí hiệu bộ số

A0023 B1072 C8769
D9420 E5815 G9073

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 28/08/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 28-08-2021

Giải Nhất

1.500 lần

5604
Giải Nhì

650 lần

6694 8154
Giải ba

300 lần

4926 4142 2695
Giải KK1

100 lần

604
Giải KK2

10 lần

04

Kí hiệu bộ số

A4926 B5604 C6694
D4142 E8154 G2695

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 26/08/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 26-08-2021

Giải Nhất

1.500 lần

5141
Giải Nhì

650 lần

3358 2783
Giải ba

300 lần

8417 3933 9726
Giải KK1

100 lần

141
Giải KK2

10 lần

41

Kí hiệu bộ số

A3358 B8417 C3933
D2783 E9726 G5141

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 24/08/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 24-08-2021

Giải Nhất

1.500 lần

4629
Giải Nhì

650 lần

6788 4906
Giải ba

300 lần

1605 6384 6605
Giải KK1

100 lần

629
Giải KK2

10 lần

29

Kí hiệu bộ số

A6788 B4629 C1605
D6384 E6605 G4906

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 21/08/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 21-08-2021

Giải Nhất

1.500 lần

6393
Giải Nhì

650 lần

4562 3080
Giải ba

300 lần

4514 6796 9884
Giải KK1

100 lần

393
Giải KK2

10 lần

93

Kí hiệu bộ số

A4514 B6393 C6796
D4562 E9884 G3080

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 19/08/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 19-08-2021

Giải Nhất

1.500 lần

3961
Giải Nhì

650 lần

2912 7850
Giải ba

300 lần

8967 5565 6240
Giải KK1

100 lần

961
Giải KK2

10 lần

61

Kí hiệu bộ số

A8967 B2912 C5565
D6240 E3961 G7850

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 22/07/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 22-07-2021

Giải Nhất

1.500 lần

7990
Giải Nhì

650 lần

3298 0786
Giải ba

300 lần

0289 0750 1500
Giải KK1

100 lần

990
Giải KK2

10 lần

90

Kí hiệu bộ số

A0289 B3298 C7990
D0750 E1500 G0786

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 20/07/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 20-07-2021

Giải Nhất

1.500 lần

2041
Giải Nhì

650 lần

1402 5774
Giải ba

300 lần

8665 8217 6416
Giải KK1

100 lần

041
Giải KK2

10 lần

41

Kí hiệu bộ số

A8665 B1402 C5774
D8217 E2041 G6416

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 17/07/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 17-07-2021

Giải Nhất

1.500 lần

6077
Giải Nhì

650 lần

0797 2324
Giải ba

300 lần

8734 9002 2239
Giải KK1

100 lần

077
Giải KK2

10 lần

77

Kí hiệu bộ số

A0797 B6077 C8734
D9002 E2324 G2239

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 15/07/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 15-07-2021

Giải Nhất

1.500 lần

9429
Giải Nhì

650 lần

8214 4678
Giải ba

300 lần

0597 0567 0732
Giải KK1

100 lần

429
Giải KK2

10 lần

29

Kí hiệu bộ số

A9429 B8214 C0597
D4678 E0567 G0732

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 13/07/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 13-07-2021

Giải Nhất

1.500 lần

4241
Giải Nhì

650 lần

6862 4946
Giải ba

300 lần

7002 6256 5572
Giải KK1

100 lần

241
Giải KK2

10 lần

41

Kí hiệu bộ số

A7002 B6256 C6862
D5572 E4946 G4241

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 10/07/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 10-07-2021

Giải Nhất

1.500 lần

4506
Giải Nhì

650 lần

5791 4500
Giải ba

300 lần

3166 4489 5446
Giải KK1

100 lần

506
Giải KK2

10 lần

06

Kí hiệu bộ số

A3166 B4489 C5791
D4506 E5446 G4500

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 08/07/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 08-07-2021

Giải Nhất

1.500 lần

7296
Giải Nhì

650 lần

1725 9972
Giải ba

300 lần

1703 2927 2630
Giải KK1

100 lần

296
Giải KK2

10 lần

96

Kí hiệu bộ số

A1703 B1725 C2927
D7296 E2630 G9972

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 06/07/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 06-07-2021

Giải Nhất

1.500 lần

4049
Giải Nhì

650 lần

1654 8984
Giải ba

300 lần

1010 0901 2595
Giải KK1

100 lần

049
Giải KK2

10 lần

49

Kí hiệu bộ số

A1654 B1010 C0901
D8984 E2595 G4049

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 03/07/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 03-07-2021

Giải Nhất

1.500 lần

2526
Giải Nhì

650 lần

8654 7881
Giải ba

300 lần

1487 3690 0625
Giải KK1

100 lần

526
Giải KK2

10 lần

26

Kí hiệu bộ số

A8654 B1487 C7881
D3690 E2526 G0625

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 01/07/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 01-07-2021

Giải Nhất

1.500 lần

0021
Giải Nhì

650 lần

4710 3830
Giải ba

300 lần

7019 0400 3027
Giải KK1

100 lần

021
Giải KK2

10 lần

21

Kí hiệu bộ số

A7019 B4710 C0400
D0021 E3027 G3830

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 29/06/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 29-06-2021

Giải Nhất

1.500 lần

0043
Giải Nhì

650 lần

7834 3620
Giải ba

300 lần

4324 7302 6579
Giải KK1

100 lần

043
Giải KK2

10 lần

43

Kí hiệu bộ số

A0043 B4324 C7834
D7302 E3620 G6579

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 26/06/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 26-06-2021

Giải Nhất

1.500 lần

2051
Giải Nhì

650 lần

6905 7583
Giải ba

300 lần

4204 9115 9793
Giải KK1

100 lần

051
Giải KK2

10 lần

51

Kí hiệu bộ số

A4204 B9115 C6905
D7583 E9793 G2051

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 24/06/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 24-06-2021

Giải Nhất

1.500 lần

1205
Giải Nhì

650 lần

7601 9077
Giải ba

300 lần

6197 1037 3719
Giải KK1

100 lần

205
Giải KK2

10 lần

05

Kí hiệu bộ số

A1205 B6197 C7601
D1037 E9077 G3719

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 22/06/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 22-06-2021

Giải Nhất

1.500 lần

2913
Giải Nhì

650 lần

8337 0994
Giải ba

300 lần

9289 5363 4569
Giải KK1

100 lần

913
Giải KK2

10 lần

13

Kí hiệu bộ số

A9289 B8337 C5363
D2913 E4569 G0994

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 19/06/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 19-06-2021

Giải Nhất

1.500 lần

1032
Giải Nhì

650 lần

4571 3957
Giải ba

300 lần

8559 5270 6142
Giải KK1

100 lần

032
Giải KK2

10 lần

32

Kí hiệu bộ số

A8559 B5270 C4571
D1032 E3957 G6142

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 17/06/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 17-06-2021

Giải Nhất

1.500 lần

7404
Giải Nhì

650 lần

2419 6421
Giải ba

300 lần

9211 0131 2180
Giải KK1

100 lần

404
Giải KK2

10 lần

04

Kí hiệu bộ số

A9211 B2419 C0131
D2180 E7404 G6421

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 15/06/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 15-06-2021

Giải Nhất

1.500 lần

4173
Giải Nhì

650 lần

6956 5103
Giải ba

300 lần

1548 3141 0255
Giải KK1

100 lần

173
Giải KK2

10 lần

73

Kí hiệu bộ số

A6956 B4173 C1548
D5103 E3141 G0255

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 12/06/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 12-06-2021

Giải Nhất

1.500 lần

2193
Giải Nhì

650 lần

3099 8375
Giải ba

300 lần

8195 8487 9788
Giải KK1

100 lần

193
Giải KK2

10 lần

93

Kí hiệu bộ số

A8195 B8487 C9788
D3099 E2193 G8375

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 10/06/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 10-06-2021

Giải Nhất

1.500 lần

1180
Giải Nhì

650 lần

1079 0632
Giải ba

300 lần

6395 4359 0440
Giải KK1

100 lần

180
Giải KK2

10 lần

80

Kí hiệu bộ số

A6395 B4359 C1079
D0440 E1180 G0632

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 08/06/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 08-06-2021

Giải Nhất

1.500 lần

0516
Giải Nhì

650 lần

7565 6687
Giải ba

300 lần

6526 8371 8473
Giải KK1

100 lần

516
Giải KK2

10 lần

16

Kí hiệu bộ số

A6526 B7565 C8371
D6687 E8473 G0516

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 05/06/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 05-06-2021

Giải Nhất

1.500 lần

7803
Giải Nhì

650 lần

3514 1771
Giải ba

300 lần

9694 7879 2892
Giải KK1

100 lần

803
Giải KK2

10 lần

03

Kí hiệu bộ số

A3514 B9694 C1771
D7879 E2892 G7803

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 03/06/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 03-06-2021

Giải Nhất

1.500 lần

6503
Giải Nhì

650 lần

9314 4873
Giải ba

300 lần

6198 0188 8047
Giải KK1

100 lần

503
Giải KK2

10 lần

03

Kí hiệu bộ số

A6198 B0188 C9314
D4873 E6503 G8047

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 01/06/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 01-06-2021

Giải Nhất

1.500 lần

7556
Giải Nhì

650 lần

1533 2267
Giải ba

300 lần

6406 6421 8776
Giải KK1

100 lần

556
Giải KK2

10 lần

56

Kí hiệu bộ số

A1533 B7556 C6406
D6421 E2267 G8776

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 29/05/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 29-05-2021

Giải Nhất

1.500 lần

7552
Giải Nhì

650 lần

9406 3925
Giải ba

300 lần

5529 7105 9586
Giải KK1

100 lần

552
Giải KK2

10 lần

52

Kí hiệu bộ số

A9406 B5529 C3925
D7105 E9586 G7552

CHƠI THỬ XS MAX 4D

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XỔ SỐ VIETLOTT MAX 4D

1. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi xổ số Vietlott Max 4D

 • a) Gồm 5 hạng giải và được quay số mở thưởng 6 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 6 số trúng giải, cụ thể như sau:
 • - Giải Nhất: Quay số mở thưởng 01 lần chọn ra 1 số có 4 chữ số.
 • - Giải Nhì: Quay số mở thưởng 02 lần chọn ra 2 số, mỗi số có 4 chữ số.
 • - Giải Ba: Quay số mở thưởng 03 lần chọn ra 3 số, mỗi số có 4 chữ số.
 • b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải
Giải nhất Trùng số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.500 lần
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 650 lần
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 3 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 300 lần
Khuyến khích 1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng 3 chữ số cuối của số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự của các chữ số 100 lần
Khuyến khích 2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng 2 chữ số cuối của số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự của các chữ số 10 lần
 • - Trường hợp người tham gia dự thưởng có số tham gia dự thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng, người tham gia dự thưởng được lĩnh thưởng theo chi tiết như sau:
STT Trường hợp Giải thưởng được lĩnh
1 Trùng số Giải Nhất, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhất
2 Trùng số Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Khuyến khích 1
3 Trùng số Giải Nhì, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhì + Giải Khuyến khích 1
4 Trùng số Giải Nhì và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhì + Giải Khuyến khích 2
5 Trùng số Giải Ba, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Ba + Giải Khuyến khích 1
6 Trùng số Giải Ba và Giải Khuyến khích 2 Giải Ba + Giải Khuyến khích 2
7 Trùng số Giải Nhất, Giải Nhì, Giải Ba, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhất + Giải Nhì + Giải Ba
8 Trùng số Giải Nhất, Giải Nhì, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhất + Giải Nhì
9 Trùng số Giải Nhì, Giải Ba, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhì + Giải Ba + Giải Khuyến khích 1
10 Trùng số Giải Nhì, Giải Ba và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhì + Giải Ba + Giải Khuyến khích 2
11 Trùng số Giải Nhất, Giải Ba, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhất + Giải Ba
12 Trùng nhiều số Giải Nhì Tổng toàn bộ các Giải Nhì đã trúng
13 Trùng nhiều số Giải Ba Tổng toàn bộ các Giải Ba đã trúng
14 Trùng số Giải Nhất, nhiều số Giải Nhì và nhiều số Giải Ba Tổng toàn bộ các giải thưởng đã trúng
 • - Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung.
 • - Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

2. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi theo tổ hợp số Vietlott Max 4D.

 • a) Gồm 3 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi cơ bản để xác định giải thưởng.
 • b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:
Kết quả Giá trị giải thưởng theo từng tổ hợp
TH4TH6TH12TH24
Trùng giải Nhất theo BẤT KỲ thứ tự nào.750 lần500 lần250 lần120 lần
Trùng giải Nhì theo BẤT KỲ thứ tự nào.180 lần120 lần60 lần30 lần
Trùng giải Ba theo BẤT KỲ thứ tự nào.90 lần60 lần30 lần15 lần
 • - Trường hợp người tham gia dự thưởng có số tham gia dự thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng, người tham gia dự thưởng được lĩnh thưởng tất cả các hạng giải thưởng.
 • - Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

Từ khóa liên quan: