kqxs, ket qua xo so, ketquaxoso

Kết quả xổ số miền trung ngày Chủ Nhật

XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT 19/05/2024

GiảiKhánh HòaKon Tum
G.8
39
06
G.7
425
573
G.6
7919
3574
2056
7090
6133
8510
G.5
3538
9792
G.4
75272
79848
81975
67348
91011
67044
00610
39615
41186
17274
56183
08029
72406
22188
G.3
58839
94058
89275
95067
G.2
38556
14112
G.1
15570
49802
G.ĐB298117839184
Xem ngay 6 dự đoán mới nhất dự đoán xsmt
3 cầu đỉnh cao soi cầu xsmt hôm nay
3 thống kê chính xác thống kê xsmt
ĐầuLôtô xổ số miền trung
XSKHXSKT
0 02, 06, 06
110, 11, 17, 1910, 12, 15
22529
338, 39, 3933
444, 48, 48 
556, 56, 58 
6 67
770, 72, 7473, 74, 75
8 83, 84, 86, 88
9 90

XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT 12/05/2024

GiảiKhánh HòaKon Tum
G.8
42
23
G.7
422
225
G.6
6759
1156
1636
1667
5119
8554
G.5
4966
1904
G.4
83982
69176
08056
29710
45718
19143
64764
02390
77922
21454
56238
52626
53205
53532
G.3
41565
29865
15442
17891
G.2
76408
56286
G.1
39521
12096
G.ĐB293762756179
Xem ngay 6 dự đoán mới nhất dự đoán xsmt
3 cầu đỉnh cao soi cầu xsmt hôm nay
3 thống kê chính xác thống kê xsmt
ĐầuLôtô xổ số miền trung
XSKHXSKT
00804, 05
110, 1819
221, 2222, 23, 25, 26
33632, 38
442, 4342
556, 56, 5954, 54
662, 64, 65, 65, 6667
77679
8 86
9 90, 91

XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT 05/05/2024

GiảiKhánh HòaKon Tum
G.8
99
89
G.7
662
712
G.6
5891
0155
9660
8549
0719
6344
G.5
2433
2616
G.4
31542
19625
46707
68415
55146
28062
08743
89749
32671
96938
57247
67019
78784
97178
G.3
78645
26516
55215
82410
G.2
51587
41357
G.1
93932
81902
G.ĐB300892992050
Xem ngay 6 dự đoán mới nhất dự đoán xsmt
3 cầu đỉnh cao soi cầu xsmt hôm nay
3 thống kê chính xác thống kê xsmt
ĐầuLôtô xổ số miền trung
XSKHXSKT
00702
115, 1610, 12, 15, 16, 19, 19
225 
332, 3338
442, 43, 45, 4644, 47, 49, 49
55550, 57
660, 62, 62 
7 71, 78
88784
991, 92 

XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT 28/04/2024

GiảiKhánh HòaKon Tum
G.8
68
25
G.7
230
787
G.6
7221
9368
0733
2091
0114
8858
G.5
5194
9318
G.4
42835
21521
37930
00826
33550
92100
98962
26257
70549
09056
96633
35585
94738
50173
G.3
73119
64036
32784
24151
G.2
85874
83021
G.1
19874
97638
G.ĐB014259905021
Xem ngay 6 dự đoán mới nhất dự đoán xsmt
3 cầu đỉnh cao soi cầu xsmt hôm nay
3 thống kê chính xác thống kê xsmt
ĐầuLôtô xổ số miền trung
XSKHXSKT
000 
11914, 18
221, 21, 2621, 21, 25
330, 30, 33, 35, 3633, 38, 38
4 49
550, 5951, 56, 57, 58
662, 68, 68 
774, 7473
8 84, 85, 87
9  

XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT 21/04/2024

GiảiKhánh HòaKon Tum
G.8
71
48
G.7
145
864
G.6
0503
5307
4010
2137
1699
5360
G.5
6122
1813
G.4
61471
42185
72739
39051
63788
42453
49378
99416
49944
40354
41746
87940
32612
06792
G.3
53015
79895
04426
86261
G.2
56741
56022
G.1
08666
39427
G.ĐB615582735295
Xem ngay 6 dự đoán mới nhất dự đoán xsmt
3 cầu đỉnh cao soi cầu xsmt hôm nay
3 thống kê chính xác thống kê xsmt
ĐầuLôtô xổ số miền trung
XSKHXSKT
003, 07 
110, 1512, 13, 16
22222, 26, 27
33937
441, 4540, 44, 46, 48
551, 5354
66660, 61, 64
771, 71, 78 
882, 85, 88 
9 92, 95

XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT 14/04/2024

GiảiKhánh HòaKon Tum
G.8
01
86
G.7
351
261
G.6
8557
0923
3565
0851
2622
4416
G.5
0365
0328
G.4
70016
40689
41806
42586
58812
54266
52441
71136
97286
55146
23941
69310
23713
38784
G.3
74158
70097
27122
86964
G.2
07357
59686
G.1
64599
25568
G.ĐB473105270022
Xem ngay 6 dự đoán mới nhất dự đoán xsmt
3 cầu đỉnh cao soi cầu xsmt hôm nay
3 thống kê chính xác thống kê xsmt
ĐầuLôtô xổ số miền trung
XSKHXSKT
001, 05, 06 
112, 1610, 13, 16
22322, 22, 22, 28
3 36
44141, 46
551, 57, 57, 5851
665, 65, 6661, 64, 68
7  
886, 8984, 86, 86
997