kqxs, ket qua xo so, ketquaxoso

Kết quả xổ số miền trung ngày Thứ 6

XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 17/05/2024

GiảiGia LaiNinh Thuận
G.8
29
93
G.7
313
403
G.6
1291
5420
3132
3972
5138
3608
G.5
0656
2903
G.4
02836
65039
60801
55363
45869
37199
97760
26144
19889
24927
37656
23717
11012
04227
G.3
79853
74178
52537
14967
G.2
82005
46895
G.1
12522
17518
G.ĐB184332886604
Xem ngay 6 dự đoán mới nhất dự đoán xsmt
3 cầu đỉnh cao soi cầu xsmt hôm nay
3 thống kê chính xác thống kê xsmt
ĐầuLôtô xổ số miền trung
XSGLXSNT
001, 0503, 03, 04, 08
11312, 17, 18
220, 22, 2927, 27
332, 32, 36, 3937, 38
4 44
553, 5656
660, 63, 6967
77872
8 89
99193

XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 10/05/2024

GiảiGia LaiNinh Thuận
G.8
30
68
G.7
606
183
G.6
2250
3579
0272
0741
1034
8006
G.5
1064
3109
G.4
69193
99773
27652
10699
37629
43936
84432
85886
05759
13080
15525
26576
88259
06056
G.3
13160
86203
48617
24844
G.2
61433
37606
G.1
30685
81486
G.ĐB633242835554
Xem ngay 6 dự đoán mới nhất dự đoán xsmt
3 cầu đỉnh cao soi cầu xsmt hôm nay
3 thống kê chính xác thống kê xsmt
ĐầuLôtô xổ số miền trung
XSGLXSNT
003, 0606, 06, 09
1 17
22925
330, 32, 33, 3634
44241, 44
550, 5254, 56, 59, 59
660, 6468
772, 73, 7976
88580, 83, 86
993 

XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 03/05/2024

GiảiGia LaiNinh Thuận
G.8
01
16
G.7
131
256
G.6
6435
6083
2722
6457
0743
7041
G.5
0937
1583
G.4
29839
30301
27460
35502
77890
69722
09479
30299
60276
45800
33026
57353
67776
05632
G.3
58227
33099
44252
28015
G.2
56584
31911
G.1
14133
41117
G.ĐB371175920918
Xem ngay 6 dự đoán mới nhất dự đoán xsmt
3 cầu đỉnh cao soi cầu xsmt hôm nay
3 thống kê chính xác thống kê xsmt
ĐầuLôtô xổ số miền trung
XSGLXSNT
001, 01, 0200
1 11, 15, 16, 17, 18
222, 22, 2726
331, 33, 35, 37, 3932
4 41, 43
5 52, 53, 56, 57
660 
775, 7976, 76
883, 8483
990 

XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 26/04/2024

GiảiGia LaiNinh Thuận
G.8
96
31
G.7
211
540
G.6
4331
8371
3728
1994
7899
0535
G.5
7893
3718
G.4
74246
96387
26890
82753
03687
69664
56874
72207
78456
90722
32287
36864
82566
90238
G.3
31376
25991
47667
96890
G.2
93323
88618
G.1
22425
76120
G.ĐB585889780439
Xem ngay 6 dự đoán mới nhất dự đoán xsmt
3 cầu đỉnh cao soi cầu xsmt hôm nay
3 thống kê chính xác thống kê xsmt
ĐầuLôtô xổ số miền trung
XSGLXSNT
0 07
11118, 18
223, 25, 2820, 22
33131, 35, 38, 39
44640
55356
66464, 66, 67
771, 74, 76 
887, 87, 8987
990, 91, 9390, 94

XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 19/04/2024

GiảiGia LaiNinh Thuận
G.8
87
30
G.7
360
604
G.6
6803
4363
1436
6556
6128
2687
G.5
8515
1437
G.4
16052
16849
06394
94184
18993
48826
22301
99298
93081
69100
22458
03046
68537
39233
G.3
10796
68413
86811
87469
G.2
85777
62139
G.1
58683
98096
G.ĐB147991231269
Xem ngay 6 dự đoán mới nhất dự đoán xsmt
3 cầu đỉnh cao soi cầu xsmt hôm nay
3 thống kê chính xác thống kê xsmt
ĐầuLôtô xổ số miền trung
XSGLXSNT
001, 0300, 04
113, 1511
22628
33630, 33, 37, 37, 39
44946
55256, 58
660, 6369, 69
777 
883, 84, 8781, 87
991, 93, 9496

XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 12/04/2024

GiảiGia LaiNinh Thuận
G.8
30
57
G.7
654
827
G.6
5428
1951
4100
4136
4720
1163
G.5
4928
2465
G.4
76261
48675
10480
09461
62969
71322
26774
88915
35060
19958
38918
53011
90658
39844
G.3
91108
96333
01238
79710
G.2
54143
80946
G.1
25210
60755
G.ĐB403367465562
Xem ngay 6 dự đoán mới nhất dự đoán xsmt
3 cầu đỉnh cao soi cầu xsmt hôm nay
3 thống kê chính xác thống kê xsmt
ĐầuLôtô xổ số miền trung
XSGLXSNT
000, 08 
11010, 11, 15, 18
222, 28, 2820, 27
330, 3336, 38
44344, 46
551, 5455, 57, 58, 58
661, 61, 67, 6960, 62, 63
774, 75 
8  
9